Tjenester

Moore betjener i dag klienter innen de fleste sektorer og har allsidig erfaring med ulike selskapsstørrelser. Hovedvirkefeltet for de norske revisjonsenhetene er lovbestemt revisjon, men medlemsfirmaene tilbyr også tjenester av bedriftsøkonomisk, skatterettslig og avgiftsmessig art.

De viktigste arbeidsområdene for Moore Consulting AS er tjenester innen rådgivning og transaksjonsbistand herunder due diligence og verdivurderinger. I tillegg tilbys utleie av partnere og egne medarbeidere for økonomisk oppfølging og teknisk utarbeidelse av ligningspapirer, delårsregnskap, årsregnskap og annet regnskapsarbeid for større ikke-revisjonskunder. Vi har også et nettverk av interimledere som kan leies inn for utførelse av mer krevende prosesser.

De nasjonale medlemsfirmaene i Moore Global deler felles verdier; integritet, personlig tjenesteyting, kvalitet, kunnskap og har et globalt perspektiv. Firmaene prioriterer kundenes behov for raskt og effektivt å kunne levere alle tjenester det er behov for, og vi har som målsetting å bidra til å øke våre kunders resultater og verdier.