Skatt & Avgift

Organisasjoner i alle størrelser blir utsatt for stadig mer komplekse lovreguleringer. Våre råd på skatte- og avgiftssiden reflekterer denne økende kompleksiteten, både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemsfirmaene i Moore i Norge tilbyr kvalifiserte råd innen skatt for det norske og internasjonal bedrifts- og personmarkedet. I tillegg rådgir vi innen offentlige avgifter og regelverk. Effektive råd og god planlegging innenfor skatt, avgift og forretningsjuss gir din virksomhet konkurransemessige fordeler. Når vi arbeider med disse temaene arbeider vi tett opp mot vårt eget globale nettverk samt med eksterne lokale advokater som har spesialkompetanse på området.

Våre tjenester dekker områdene

 • Internprising
 • Nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning
 • NOKUS-selskaper og beregning av inntaksverdi
 • Indre selskaper /selskaper med delt ansvar
 • Nasjonale og internasjonale arbeidsforhold
 • Skatte- og avgiftsadministrasjon
 • Merverdiavgift
 • Fusjoner, oppkjøp og andre transaksjoner
 • Fast eiendom, bygg og anlegg
 • Arveoppgjør og generasjonsskifte
 • Private skattemeldinger og expat-tjenester