Rådgivning

Moore har gjennom mange års interaksjon med kunder og bransjer utviklet sin plattform for økonomisk- og forretningsrelatert rådgivning.

Vi ønsker å bidra til merverdi for våre oppdragsgivere ved å forbedre hele eller deler av virksomheten, samt forbedre styring og håndtering av risiko.

Vi bistår også med gjennomføring av transaksjoner innen ulike virksomheter. Basert på vår erfaring og helhetlige kompetanse bidrar Moore med spesialister både lokalt og internasjonalt.

I samarbeid med det internasjonale nettverket av Moore kontorer kan vi tilby en rekke tjenester som dekker et bredt utvalg av sektorer.

Vennligst kontakt Ingve Halvorsen på +47 975 35 817 for mer informasjon.