Transaksjonsstøtte

Vi kan bistå i alle transaksjonstyper som kjøp og salg av virksomheter, fusjoner/fisjoner, samt kapitalendringer og børsnoteringer. Vi har lang erfaring fra rådgivning til de fleste typer selskaper i privat og offentlig sektor. Moores internasjonale nettverk innen transaksjonstjenester står selvfølgelig til disposisjon for transaksjoner over landegrenser.

Kontakt Ingve Halvorsen på +47 975 35 817.