Due diligence

En due diligence er en kritisk og uavhengig gjennomgang av en virksomhet. Siktemålet er å bekrefte regnskaper og finansiell informasjon, samt avdekke risiko i en virksomhet. I tillegg brukes en due diligence til få grundig innsikt i virksomheten, samt gi viktige forhandlingspunkter. Moore tilpasser gjennomgangen til transaksjonens størrelse og kompleksitet, og rapporteringsformen kan avtales til en kort «red flag report» eller en mer omfattende rapport med detaljerte analyser og beskrivelser.

Vi avtaler konkret omfang av en due diligence basert på antatt risiko og behov i beslutningsprosessen. Vi inkluderer normalt flere av disse punktene i en due diligence:

• Analyse av resultatregnskap
• Vurdering av vesentlige balanseposter
• Analyse av budsjett og vurdering sentrale forutsetninger
• Netto gjeld og arbeidskapitalanalyser
• Kontantstrømsanalyser og kapitalbehov
• Vurdering av vedlikeholdsetterslep og capex
• Anvendelse av regnskapsprinsipper og kvalitet på finansiell rapportering
• Transaksjoner med nærstående og internprising
• Vurdering av engangsposter og normalisering av EBITDA
• Finansiering og vilkår i lånekontrakter
• Eierskiftekonsekvenser
• Skatt og avgift

Kontakt Ingve Halvorsen på +47 975 35 817