Salgsbistand

Moore bistår i alle faser ved salg av virksomheter. For å få høyest mulig pris er det viktig at prosessen er godt gjennomtenkt, og at all nødvendig dokumentasjon er på plass før kjøper iverksetter sin gjennomgang. Informasjon som gjøres tilgjengelig i salgsprosessen vil være gjenstand for kritisk gjennomgang av kjøper, derfor er grundige forberedelser vesentlig for en god forhandlingsposisjon og god pris. Vi kan bistå med:

• Utarbeidelse av langtidsbudsjetter og forretningsplaner med solid forankring i ledelsen og som tåler en due diligence

• Strukturering og utarbeidelse av elektronisk datarom, inkludert kvalitetssikring av innholdet

• Utarbeidelse av pro-forma regnskap for utskilt virksomhetsområde, samt presentasjon av relevante nøkkeltall

• Strukturering av salgsobjektet, f.eks fisjon, aksjesalg vs innmatstransaksjon, skatteposisjoner, earn-out modeller, bindingstid for selger

• Håndtering av kjøpers informasjonsbehov som produksjon av tilleggsinformasjon, Q&A-funksjon og andre due diligence-forespørsler

• Bistand med utarbeidelse av kontrakt og oppgjørsmekanismer i samarbeid med juridisk rådgiver

Kontakt Ingve Halvorsen på +47 975 35 817