Outsourcing

Frigjør ressurser

Outsourcing av årsregnskap, ligningspapirer og annet regnskapsarbeid ved behov for ekstra kapasitet og kompetanse.

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer er noe man bare gjør én gang i året, og da ofte i tillegg til de løpende daglige arbeidsoppgavene. Ofte ender man opp med å utføre dette arbeidet "på overtid" i mai og juni.

La heller Moore Stephens avlaste din regnskaps- og økonomiavdeling. Vi yter de nødvendige tjenestene og overta ansvaret for arbeidsoppgavene. Vi påtar oss også årsregnskap utarbeidet i henhold til IFRS, både for børsnoterte og andre selskaper.

Innleie av konsulenter

Du kan selvsagt også leie inn de ekstra ressursene du trenger for utførelsen av disse oppgavene. Les mer under Management for Hire i menyen til venste.