Bransjer

Vårt fokus på de avgjørende suksessfaktorene innenfor et antall nøkkelsektorer setter oss i stand til å levere praktiske og kommersielle løsninger for den enkelte bedrifts unike problemstillinger og utfordringer.

Høy kvalitet i regnskapsførsel, revisjon og rådgivning bidrar positivt for alle bedrifter, og våre kunder kommer derfor fra mange ulike sektorer. Behovet for å optimalisere skatt og avgift i forhold til den løpende forretningsvirksomheten eller i forhold til transaksjoner innen kapitaltilførsel og strukturelle endringer i form av fusjoner, oppkjøp og salg av eiendeler er også et felles kjennetegn.

Dersom vi skal peke ut ett annet felles kjennetegn, er det dynamikken og kompleksiteten i bedriftenes finansielle behov, som spenner over nasjonale grenser og sektorer. En godt planlagt virksomhetsstyring er således helt avgjørende.