Stiftelser & foreninger

Det finnes totalt ca. 8 000 stiftelser i Norge, hvorav ca. 25 % er næringsdrivende stiftelser. Stiftelsene har over 28 000 ansatte totalt, tilsvarende ca. 12 ansatte per stiftelse i gjennomsnitt. Den bokførte verdien under forvaltning er ca. 60 milliarder kroner, mens reell verdi anslås å ligge langt høyere.

Profesjonell drift, inkludert "good corporate governance", samt riktig verdsettelse av stiftelsens verdier, er viktig for å opprettholde tillit.

Mange foreninger er medlem i et landsomfattende forbund. Det er viktig at foreningen følger forbundets krav til regnskapsrapportering.

Vi har bred erfaring fra revisjon og rådgivning innenfor denne sektoren.