Shipping & transport

Moore Stephens International har vært knyttet til skipsfarten i over 70 år. Vi er i en unik posisjon til å yte et omfattende spekter av tjenester innen forretningsutvikling og tradisjonelle støttetjenester til denne industrien.

I vårt lange smarbeid med skipsfarten har vi opparbeidet kunnskap og erfaring, og med medlemsfirmaer i alle de viktigste shippingmiljøene på kloden, er vi i stand til å yte en global service til våre kunder. Les mer om dette i vår sektorbrosjyre.

Kundene spenner fra eiere av ett enkelt fartøy til store multinasjonale selskaper, og omfatter ikke bare redere, men skipsmeglere, havneoperatører og logistikkbedrifter, med kontorer fra Southampton (England) til Sasebo (Japan). Nøkkelen til vår suksess innen denne sektoren er dedikerte eksperter som har arbeidet både for og innen den maritime næringen og innen transport og logistikk.