Olje & offshore

Det er hittil produsert rundt 40 prosent av det (som idag) antas å være de totale utvinnbare ressursene på norsk sokkel. De gjenværende utvinnbare ressursene utgjør fortsatt et meget stort potensial for verdiskapning i overskuelig fremtid. Sektoren vil kontinuelig være i fokus, og vi følger med på endringene som skjer.

Petroleumsnæringen gir sterke impulser til innovasjon og teknologisk utvikling innenfor annen norsk industri.

Leverandørbedrifter i Norge er aktive i de fleste deler av verdikjeden - fra leting og utvikling til produksjon og disponering. På mange områder er norske leverandører blant de ledende i verden, spesielt innen seismikk, boring, undervannsanlegg og flytende produksjonsløsninger.

Vi har arbeidet med revisjon for flere av de store internasjonale oljeselskapene i Norge og har et bredt kontaktnett innenfor sektoren.

Vi kan bistå med rådgivning knyttet til revisjon, samt innen forretningsstøtte på en rekke områder.