Offentlig sektor

Vi tilbyr et bredt tilbud av tjenester til offentlig sektor. Vi har blant annet erfaring fra revisjon av offentlig virksomhet, og kan bistå med finansiell og strategisk rådgivning knyttet til hel- eller deleide offentlige virksomheter.