Aktuelt

Statsbudsjettet 2023 - Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget

Det mest overraskende i regjeringens budsjettforslag for 2023, er 5 pst. ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over kr 750 000.

Som ventet blir det høyere formuesskatt, og økt skatt på utbytte (og gevinster). Mange elbilfordeler bortfaller, og fossilbiler blir pålagt ekstra engangsavgifter. Men det er først og fremst næringslivet som må ta støyten.

Les mer...