Aktuelt

IFRS-oppdatering mars 2020

Les det siste innen International Financial Reporting Standards (IFRS) i et nyhetsbrev fra Moore Global.

Moore IFRS Newsletter March 2020

SAF-T (Standard Audit File – Tax) er etter bokføringsreglene pålagt alle virksomheter fra 1. januar 2020

SAF-T er et standard digitalt format for regnskapsinformasjon, og er obligatorisk fra januar 2020.  Oversendelse av regnskapsinformasjon til skattemyndighetene skal skje på dette formatet.
Kontakt Jens Petter Hilsen på 952 39 909 for mer informasjon.

Moore Factsheet on SAF-T
Generell dokumentasjon (link til Skatteetatens hjemmeside)